Lillehammer og nordover E-6

Inngangen til Norge – the doorway to Norway – inngangen er selvfølgelig via en av de mange grensestasjonene inn til Norge. Vi har veier inn i landet både via vei, sjø og luft. Via veien må man komme gjennom Sverige eller Finland eller Russland helt i nord. Sjøveiene inn til Norge er mange – vi har en meget lang kyst og det er mange ferger og havner hele veien fra sør til nord. Også da i luften er det flere muligheter med Gardermoen som Norges hovedflyplass.

I bilen igjen

Etter å ha hatt noen fantastiske timer på Mjøsa med Mjøsas hvite svane – Skibladner – så er det tilbake i bilen igjen.

Vi har kjørt gjennom Akershus

 

Det har gått over 20 år siden byen ble enda mer verdenskjent for sine idrettsarrangementer på vinteren. Ja vi er på vei til Lillehammer. Byen for De Olympiske Vinterlekene 1994.

Det er mye igjen å se på både i og rundt Lillehammer. De var Lillehammer som hadde selve arrangementet, men de delt rundt seg deler av arrangementet med byene og stedene Gjøvik, Øyer, Ringebu og Hamar.

Severdigheter

Det er mye severdigheter i og rundt Lillehammer. Vi kan ramse opp; Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem, Kulturhuset Banken, Lillehammer kunstmuseum, Lillehammer Olympiapark, med Håkons Hall, Kristins Hall, Lysgårdsbakkene, Birkebeineren Skistadion, Kanthaugen freestyleanlegg og Hunderfossen bob- og akebane, Maihaugen med friluftsmuseum, håndverksamling, Maihaugsalen, Postmuseet m.m., Mesna kultursti, Fåberg kultursti med bl.a. helleristningene ved Drotten, Norges Olympiske Museum, Norsk Kjøretøyhistorisk Museum, Svarga, Marcello Haugens hjem, Lillehammer kirke, innviet i 1882., Hunderfossen familiepark, Lilleputthammer opplevelsespark. Miniatyrmodell av Storgata i Lillehammer anno 1930-tallet., Fabrikken – senter for kreative næringer, Galleri Zink, Skulpturstopp: Kunstverket «Menneske i Moderskipet» av Antony Gormley i Jernbaneparken.

Nydelig natur

Jotunheimen nasjonalpark

Når man kjører videre nordover fra Lillehammer er det mange muligheter for ting å se på dersom man er interessert i natur. En bit østover finnes Jostedalsbreen og Jotunheimen Nasjonalpark. Følger du bare E-6 så kjører du nesten gjennom Rondane Nasjonalpark og videre inn i Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark.

Rondane

Som jeg nevnte så er det flere å velge i, men jeg velger å se nærmere på den første vi kommer til nemlig Rondane Nasjonalpark. Rondane nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i et høyfjellsområde i Hedmark og Oppland; mellom Gudbrandsdalen og Atndalen. Parken ble opprettet i 1962 som Norges første nasjonalpark, for å «ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane, sikre variasjonsbredden i naturtyper som rondaneområdet omfatter, herunder innslag av høyereliggende bjørke- og barskog, bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster, og ta vare på verdifulle kulturminner.». Parken ble utvidet den 24. oktober 2003 og dekker nå et område på 963 km².

 

Nasjonalparken ligger i kommunene Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner i Oppland, og Folldal og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark; og den grenser opp til Grimsdalen landskapsvernområde, Dørålen landskapsvernområde, Atnsjømyrene naturreservat og Myldingi naturreservat. Den ligger også nær Flakkstjønna naturreservat, Frekmyr naturreservat og Mesætermyra naturreservat.