Grunnlovsbygda Eidsvoll

Eidsvoll er en del av Romerike, for å være helt nøyaktig Øvre Romerike. I dette området, er det faktisk mer å ta seg til enn det mange er klar over. Hvis man tar seg god tid og utforsker litt, vil man bli overrasket. Mange ser på dette distriktet, som noe man barer kjører gjennom på E6. Men ta dere tid til å kjøre av E6, sjekk kart og internett, da vil dere bli kjent med Romerike på en annen måte. De fleste vet nok at Eidsvoll er bygda der Grunnloven ble skrevet, nærmere bestemt på Eidsvoll Verk.

Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen

Dette er et praktbygg, omkranset av et flott parkanlegg. Eidsvollsbygningen var landets største trebygning, frem til Stiftsgården i Trondheim stod ferdig. Det som i dag heter Eidsvollsbygningen, var i begynnelsen hovedbygningen på det som på den tid het Eidsvoll Jernverk. Bygget stod ferdig cirka år 1770. Carsten Anker kjøpte Eidsvoll Jernverk i 1794, han ble derfor også ny eier av huset. 2. etasje av huset skulle opprinnelig inneholde en samling av malerier, som var i Carsten Anker sitt eie. Men slik ble det aldri, det var nettopp i salen i 2. etasje Riksforsamlingen møttes. Salen heter i dag naturlig nok Riks salen, det var altså her Grunnloven ble laget og underskrevet i 1814. Carsten Anker hadde eiendommen frem til 1851 da Staten overtok den. I forbindelse med 200-årsjubileet i 2014, ble eiendommen restaurert, blant annet for å gjenskape den til tiden Carsten Anker eide den. Det var jo på den tiden Grunnloven ble til, altså i 1814.

Skibladner

Eidsvoll og Skibladner hører sammen, den gamle hjuldamperen er Norges eldste skip i jevnlig drift. Skibladner har alltid betydd mye for Eidsvoll, slik den også har gjort for de andre anløpsstedene rundt Mjøsa. Men det var i gamle dager, i dag betyr den så klart fortsatt en del, men da i turistsesongen. Skibladner, eller «Mjøsas hvite svane» ble bygget allerede i årene 1854-1856. Vi snakker her om verdens eldste hjuldamper i drift, så dette er en stor turistattraksjon for Eidsvoll og hele regionen. Den første turen som Skibladner foretok, fant sted 2. august 1856, 2 år etter at jernbanen åpnet i Norge. For det var jo nettopp Eidsvoll som var endestasjonen på Hovedbanen. Nå kunne folk fra Christiania, på en enkel måte komme seg til de fleste steder helt nord til Lillehammer. De byttet over til båt på Eidsvoll. Hun har hatt noen uhell opp gjennom årene, men ikke noe veldig alvorlig. Den har hver gang blitt satt i stand igjen og fremstår som i god stand med tanke på hennes alder.

Eidsvoll-Minnesund

Det er flere muligheter til veivalg opp til Minnesund, men fra Eidsvoll Verk er det lettest med Trondheimsveien. Trafikken her er ikke all verden, så det er en god sykkelvei. Hovedveien er jo E6 hvor mesteparten av biltrafikken går, denne er naturlig nok ikke lovlig å sykle på. Ved ankomst Minnesund, er rundturen gjort. Hvor lang tid man ønsker å benytte, er så klart opp til hver enkelt. Bare å nyte turen uansett!